Nemo ry on Tampereen seudun neuromoninaisten korkeakouluopiskelijoiden yhteisö ja etujärjestö.

Jäsenyys

Voit liittyä jäseneksi jäsenlomakkeella.

Nemo ry:llä on kaksi jäsenyystyyppiä:

  • Varsinainen jäsen. Tar­koi­tet­tu vain Tam­pe­reen seu­dun kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joil­le. Vuo­den 2024 jä­sen­mak­su on 5 €.
  • Kannatusjäsen. Ku­ka ta­han­sa yk­si­tyi­nen hen­ki­lö tai yh­tei­sö voi liit­tyä kan­na­tus­jä­se­nek­si. Vuo­den 2024 kan­na­tus­jä­sen­mak­su on 20 €.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen hallitus

Nemo ry:n hallitus vuonna 2024:

  • Kaisa Haltiainen (puheenjohtaja)
  • Severi Vuorenoja (varapuheenjohtaja)
  • Eelis Hyvärinen (sihteeri, myös jäsenasiat)
  • Serafia Keski-Valkama (yhdenvertaisuusvastaava)
  • Joonas Koponen (tapahtumavastaava)
  • Asmo Marttila (yhteistyövastaava)
  • Jussi-Pekka Salimäki (talousvastaava)
  • Sonja Torppa (viestintä- ja tilavastaava)