Ota meihin yhteyttä!

Tällä lomakkeella voit ottaa Nemo ry:n hallitukseen yhteyttä asiassa kuin asiassa.

Telegram-kanava

Nemo ry:n Telegram-tie­do­tus­ka­na­val­la tie­do­tam­me yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta. Ka­na­val­le saa­vat liit­tyä kaik­ki toi­min­nas­tam­me kiin­nos­tu­neet.

Jä­se­nil­le käy­tös­säm­me on myös oma kes­kus­te­lu­ryh­mä Te­le­gramis­sa. Saat ryh­mään lin­kin lii­tyt­tyä­si yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si.